Wied, Gustav Uddrag fra Digt og Virkelighed

" ... Saa det skulde blive Resultatet af mine Forhaabninger om Deres Fremtid - en mislykket Skuespiller, thi andet bliver De aldrig: En daarlig Kopi af en daarlig Original (Herman Bang; Som Digter derimod beundrer jeg ham). De har altsaa allerede saa fuldstændig rodet Dem ind i denne Historie, saa kun en Sygdom kan redde Dem. Gid De fik den. Hellere vilde jeg tænke mig Dem liggende livsfarlig syg af en Tyfus, eller som siddende og hugge Sten paa en Landevej end dette. De maa jo være fuldstændig vanvittig at kunne indbilde Dem, at De i Deres Alder kan føre det til noget i den Retning."