Wied, Gustav Uddrag fra Digt og Virkelighed

Saa opgav jeg at spille min Rolle i "Kreditorer", fordi jeg fandt, at jeg ikke kunde. Dette meddelte jeg Kammerherreinden, og øjeblikkelig tilbød hun atter at betale Trykningen af min Bog.