Wied, Gustav Uddrag fra Digt og Virkelighed

Men da min Stedfortræder i Rollen, Otto Larssen, (Skuespillerinden Oda Nielsens Broder) ligeledes trak sig tilbage, og det viste sig umuligt at faa nogen anden til at overtage den, paatog jeg mig paany at spille, for ikke at vælte det hele Foretagende.