Wied, Gustav Ranke Viljer. Dele af Circus Mundi. Af den gamle Vinhandlers Optegnelser. 1968

Register til Gustav Wied
Romaner, Noveller, Skuespil
Bd I-XII

personregister · portrætter og malerier af forfatteren
fotograferet med familie eller venner · efterladenskaber
gustav wied's egne fotografier · værker omtalt i billedteksten
gustav wied??illustratorer · økonomiske forhold · teatre, danske
og udenlandske · aviser, tidsskrifter etc. · selvmordsmotivet
gustav wied's grav · stedregister
tekstmæssig indholdsfortegnelse

266

Numerisk Billedfortegnelse
findes i de enkelte Bind
Kursiv i Billedtekster
er Citat

Registrene er udarbejdet af
Flemming Fiurendal

267

NAVNE OG STEDER I BILLEDTEKSTEN
PERSONREGISTER
Tal i Kursiv betyder Portræt eller Fotografi

 • Algreen-Ussing, Holger Læge IV 116
 • Algreen-Ussing, Tage, stud. jur. I 28, 30, 33, 35. II 44. IV 115, 116
 • Ancher, Michael, Maler I 1. VII 229. XII 469
 • Anders Ida, Oversætterinde VIII 295. XI 387
 • Andersen, Jens Christian, Guldsmed VIII 291
 • Andersen, Jørgen, stud. jur. I 35
 • Andersen, Valdemar, Tegner XII 422
 • Andersen, Vilh. Professor XI 405
 • Arenstorff, August v., Skoleelev II 48
 • Arenstorff, Fr. v., Hofjægermester, Ejer af Overgaard I 32. VI 205
 • Bang, Herman, Forfatter I 20. V 154, 176
 • Bang, Oluf de, Godsejer VI 203
 • Beck, Vilh., Præst XII 498
 • Been, Søstrene, Døtre af Kgl.
 • Hofurtekræmmer B. XI 404
 • Behrens, Carl, Forfatter IV 118
 • Bernhard, Lucien, Tegner XI 387
 • Berntsen, Klaus, Politiker XI 411
 • Bewer, William, Skuespiller X 358
 • Bille, H. P., Gaardejer III 91, 92
 • Bindesbøll, Th., Arkitekt II 51. V 171, 175
 • Bismarck, Otto v. Tysk Statsmand VII 235. XII 498
 • Bloch, Anna, Skuespillerinde IV 144. X 366. XI 404
 • Bloch, William, Professor, Sceneinstruktør IV 144, 146. X 363. XI 404
 • Bojesen, Ernst, Forlagsboghandler VII 227, 240. VIII 297, 298.X 344. XI 395. XII 453
 • Borch, Elna, Tegner IX 316
 • Brahe, Karen, Adelsdame, Bogsamler VII 255
 • Brandes, Edvard, Forfatter IX 304
 • Brandes, Georg, Forfatter XII 437
 • Brandes, Elise, Billedhuggerinde IX 304
 • Brasch, Sven, Tegner IX 319
 • Brøndum, C. Degn, Hotelejer II 69
 • Brøndum-Nielsen, Johs., Professor VII 241. XII 482
 • Caracci, Agostino, Maler VIII 299
 • Carl, Prins af Danmark II 64
 • Christiansen, Einar, Professor XII 499
 • Christiansen, Rasmus, Tegner, Skuespiller I 33. III 104, 105. IX 310, 335, 342, 343. X 358. XII 480-81
 • Christmas, Walter, Forfatter VI 217
 • Christoffersen, Gerda, Skuespillerinde, XI 400
 • Clausen, Chr., Arkitekt, Maler V 171
 • 268
 • Clausen, C. C., Journalist VII 240. VIII 285. X 353
 • Clasen, kaldet Wonge, Hotelejer V 180, 181, 182
 • Collin, A. Th., Fotograf V 147
 • Dahl, Cecilie I 11
 • Damgaard, Holger, Fotograf XII 445
 • David, Anton A. Leder af Sukkerroestation V 162. VI 209. VII 245. VIII 296. IX 305. X 353. XI 409. XII 431, 437, 452, 465, 468, 484, 503
 • Dedichen, Overlæge VIII 289. XI 403, 415
 • Drachmann, Eva, Tegner V 180, 181. VI 195. X 347. XI 416. XII 448, 450, 472
 • Drachmann, Holger, Forfatter II 68. VI 195. XI 393, 416
 • Esmann, Gustav, Forfatter I 20
 • Essen, Siri v. Strindbergs Hustru II 52
 • Ewald, Carl, Forfatter IV 126, 129. VIII 273. IX 314, 334
 • Fahlstrøm, Johan, Teaterdirektør, Oslo XII 453
 • Fallesen, M. E., Teaterchef,Kammerherre VI 185
 • Fang, Arthur, Direktør VIII 284
 • Friis, Engelke, SkuespillerindeVIII 260
 • Friis, Poul, Teaterdirektør VIII 260
 • Frische, Axel, Teaterdirektør, Skuespiller VI 194. X 360
 • Fristrup, P., Fotograf III 96, 97. VIII 295. X 353, 375
 • Frølund, V., Vinhandler XII 482
 • Gad, Emma, Forfatterinde XII 497, 499, 500
 • Geismar, Oscar, Præst XII 478, 502
 • Gestwicki, Bruno, tysk Tegner VIII 274-275
 • Groth, N. V., Maler II 68
 • Gulmann, Chr., Redaktør I 32
 • Haakon (VII), Konge af Norge II 64
 • Halberg (Larssen), Anna, Skuespillerinde II 62, 66, 67. III 76. V 150. VI 192, 213, 214, 215. XI 399. XII 452
 • Hammer, Bondrup, Distriktslæge X 374 a
 • Hansen, Anna Emanuel, Oversætterinde VI 206, 207
 • Hansen, P. Emanuel, Telegrafbestyrer VI 206
 • Hansen, L., Fotograf V 153
 • Hartvig, Fr.. Tegner III 78. IV 121. VII 249. XI 382-383, 392. XII 425, 427, 428, 431
 • Hartvig, Sophie, Tegnerens Hustru XI 382-383, 392. XII 425
 • Hegel, Familien V 164. VIII 302
 • Heilmann, Gerhard Tegner I 16. IV 119
 • Hellemann Hallander, C. C., Skuespiller VI 193, 199
 • Hellssen, Henry, Redaktør I 32, 33
 • Helsengreen, Emil, Skuespiller VI 199
 • Hennings, Betty, Skuespillerinde X 366
 • Henningsen, Agnes Forfatterinde V 149. VII 242
 • Henriques, Franz, Maler VIII 294
 • Holbek, Johannes, Tegner VII 257
 • Holm, Bogbinder VII 240
 • Holberg, Ludvig, Forfatter VI 196. VIII 295. IX 311, 312, 331
 • 269
 • Hornemann, Frk., Skuespillerinde III 77
 • Houmark, Christian, Forfatter XII 456
 • Hude, Kr., Fotograf I 24. VII 251, 254, 255. VIII 267, 276, 292. XI 390, 394, 407. XII 418, 438, 467, 471
 • Hvid, Sylvester, Direktør IX 305. XI 400
 • Ibsen, Henrik, Forfatter VIII 260
 • Idealist, Peter (Pseudonym for Gustav Wied) I 34. III 74
 • Ilsøe, Præst, Sæby V 154
 • Ipsen, Bodil, Skuespillerinde XII 468
 • Jacobsen, Carl, Brygger III 91
 • Jensen, Agnes, Fru VIII 260
 • Jensen, Richard, kgl. Solodanser VI 208
 • Jensen, Soya, Maler II 68
 • Jensenius, Herluf, Tegner IX 341
 • Jespersen, Aage, se Taxamotor-Jespersen
 • Jespersen, Cathinka, ovennævntes Hustru XI 413, 414. XII 470
 • Johansen, Th. Antikvarboghandler IX 311
 • Juncker, Axel, Forlægger VIII 274, 295. XI 387
 • Jürgensen, Sophus, Maler IX 333, 334
 • Jørgensen, Fritz, Læge XII 496, 498
 • Jørgensen, Johannes, Forfatter V 162
 • Jørgensen, Oscar, Snedkermester XII 454
 • Kistrup, Jens, Litteraturkritiker X 374 a
 • Knudsen, Johan, Godsejer I 35. IV 139. V 152, 154, 171, 172, 175, 177, 182, 183, 184. VII 220, 223, 224. XII 442, 443
 • Knutzen, Balder R., Tegner III 102, 103, 106
 • Krenchel, Købmand, Stege III 80
 • Kristensen, Tom, Forfatter VI 196
 • Krogh, Clara, Frøken X 373
 • Krogh, Johanne, Frøken X 373
 • Krøyer, P. S., Maler II 69
 • Larsen, Nathalie, Skuespillerinde, Forfatterinde I 33. II 49, 52. III 74. IV 118, 120, 121. V 148. VI 209
 • Larssen, Anna, se Halberg, Anna Lauritzen, J. K., Politiker I 20
 • Lemming, Cecilie, Godsejerinde XI 381
 • Levin, Poul, Forfatter VII 250. VIII 303
 • Liebman, Aug., Skuespiller XII 468
 • Lindstrøm, Viggo., Skuespiller VI 199, 200
 • Lippert, Valdemar, Skuespiller IV 120
 • Lundberg, Fr., Købmand, Lokalhistoriker II 64
 • Lundegaard, Axel Forfatter II 51
 • Lynge, Fleming, Forfatter X 359
 • Madsen-Mygdal, Vilhelm Immanuel, Ungdomsven I 31, 33. IV 130
 • Malberg, Henrik, Skuespiller X 376. XI 402. XII 425
 • Malberg, Peter, Skuespiller X 360
 • Mansa, Jacob H., Forlægger IV 126, 139
 • 270
 • Mantzius, Soffy, Skuespillerinde X 366
 • Meier, Axel, Journalist I 33
 • Melbye, Anton, Revueforfatter VII 227
 • Melchior, H. E., Tegner IX 312
 • Mellerup, Otto Hauerberg, Antikvitets- og Tobakshandler, Roskilde X 349, 350, 351, 352, 353, 354
 • Moe, Louis, Tegner III 99, 100, 101, 106, 107, 108. IX 322-325, 339, 340. X 369
 • Mühlhausen, Knud, Tegner X 370
 • Muller, Carla, Skuespillerinde VI 208
 • Møhl-Hansen, K., Maler VII 229, 230
 • Møller, Frederik, Kommunelærer, cand. phil. V 154
 • Møller, Henrich, Fotograf X 377
 • Møller, Marie Permin, Forfatterinde II 61, 65, 70. III 114. V 154, 162. VI 187, 202. VII 226, 237, 241. XII 423
 • Møller, V. C. Schønheyder, Maler II 69
 • Mønsted, B., Gaardejer II 65
 • Mønsted, Peder, Maler II 68. V 178, 179
 • Nansen, Betty, Skuespillerinde VII 250
 • Nansen, Peter, Forlægger, Forfatter I 20. II 51. VI 205. VII 250
 • Napoleon (I) Kejser XII 498
 • Neiiendam, Robert, Skuespiller, Teaterhistoriker VI 199. X 372
 • Neiiendam, Sigrid, Skuespillerinde VI 199, X 355, 356
 • Neumann, Sophus, Skuespiller XII 445
 • Nielsen, Johannes, Sceneinstruktør XI 379. XII 468
 • Nielsen, Mathilde, Skuespillerinde XII 468
 • Nielsen, Peter, Skuespiller XI 402
 • Norrie, Olivia, Skuespillerinde III 76
 • Nygaard, Axel, Tegner IX 329, 331, 332. XI 411
 • Nørretranders, Johannes C. F.,Tegner XII 485, 486
 • Olsen, Frejlif, Redaktør IX 308, 309
 • Pedersen, Viggo, Tegner VI 204. IX 326-328
 • Pedersen, Vilhelm, Tegner VI 204
 • Petersen, Eigil, Tegner IX 311
 • Petersen, Jens, Overretssagfører VI 190, 192. VII 226 244, 256. X 346, 347. XI 384. XII 489-490
 • Petersen, Mourier, Kammerherre IX 321
 • Phister, Amalie, Petrea, Skuespillerinde X 368
 • Pio, Elith, Skuespiller XI 386
 • Pontoppidan, Clara, Skuespillerinde XI 386
 • Poulsen, Adam, Skuespiller X 375
 • Poulsen, Olaf, Skuespiller IV 144. XI 378, 380
 • Reumert, Poul, Skuespiller VI 199
 • Reichhardt, Poul, Skuespiller XI 386
 • Ridter, J. L., Tegner I 20. IV 138
 • Riise, F., Fotograf I 27
 • 271
 • Riis-Knudsen, Chr., Teaterdirektør III 77
 • Rode, Gotfred, Tegner III 112, 113
 • Roskilde Typer, fotograferet af Gustav Wied VIII 279, 280-287
 • Salicath, Eddie, Forfatter X 352
 • Scavenius, Jacob, Kirke- og Kultusminister I 34
 • Schandorph, Sophus, Forfatter V 154
 • Schmidt, Alfred, Tegner IX 313, 314, 315, 317, 318, 337, 338. XII 459
 • Skov, Ingeborg, Skuespillerinde XII 468
 • Sonne, Petrine, Skuespillerinde X 358
 • Storm-Petersen, Robert, Tegner, Skuespiller IX 306-309. XII429, 455
 • Strindberg, August, Forfatter II 50, 51, 52
 • Stub, Ambrosius, Digter XII 483
 • Syberg, Fritz, Maler IX 321
 • Taxamotor-Jespersen, Direktør XI 413-414. XII 470
 • Teglbjærg, Andrea, Fru X 373, 374
 • Tegner, Hans, Tegner XII 404-405
 • Thierry, Boghandler, Nakskov I 15. IX 341
 • Thomsen, Ejnar, Professor VI 196
 • Tietgen, C. F., Etatsraad I 22, 23,25
 • Traub, Frøken, Fotograf XII 495, 499
 • Tutein, Alice, se Wied, Alice
 • Tutein, Chr. Ditlev Eckard, Godsejer II 56
 • Tutein, Ferdinand, Godsejer, Folketingsmand II 56. V 152, 154, 156. XII 438, 439
 • Undset, Sigrid, Forfatterinde XI 415
 • Volquartz, Johannes I 20
 • Vægters, Maren, Litterær Model IX 321
 • Weel, Arne, Skuespiller XI 402
 • Wied, Søren Carl, Forpagter (1789-1861) VIII 291
 • Wied, Carl August (1822-1914) Gustav W.s Far I 3. II 36. V 170. VII 230, 245, 252. VIII 291. XII 430, 431, 446, 504
 • Wied, Cathrine (Trine) Karoline (1831-1910) Gustav W.s Mor I 2, 3, 5, 6, 34. II 37, 40, 45,46, 66. IV 140, 141, 142, 143. V 149, 170. VII 230, 246, 252, 253. X 361, 368. XII 446, 504
 • Wied, Alexandra, Gustav W.s Søster II 39, 62. V 147. XII 446
 • Wied, Carl, Gustav W.s Broder II 54. IV 120, 126, 143. V 150, 152, 153, 154, 163, 164, 166, 167, 177. VI 187, 192, 200, 202, 205, 210, 217. VII 233, 234, 247, 252. VIII 262, 300. IX 314. X 361. XI 378, 382, 383, 410. XII 423, 428, 441, 446, 465, 470, 482
 • Wied, Thyra, Carl W.s Hustru XII 441
 • Wied, Jens, Gustav W.s Broder V 147
 • Wied, John, Gustav W.s Broder I 8, 20. II 40, 58, 66, 72, 73. III 79. IV 126. V 147, 152, 154, 168. VI 209. VII 252, 253. XII 446
 • 272
 • Wied, Otto, Gustav W.s Broder V 147
 • Wied, Alice (født Tutein), Gustav W.s Hustru I 33. II 66, 67. V 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 177, 178. VI 187, 01, 216, 218. VII 225, 233, 238, 239, 242, 257. VIII 260, 289, 297, 299, 300, 302, 303. IX 305. X 344, 345, 350. XI 389, 390, 391, 392, 398, 399, 400, 401, 405, 408. XII 420, 426, 439, 441, 446, 447, 449, 452, 463, 466, 472, 487, 503, 504
 • Wied, Johan Sofus Herman, Gustav W.s Søn V 154, 155, 177. VI 187, 216. VII 232. VIII 291. X 345. XI 389, 399. XII 426, 473
 • Wied, Inger Marie (Søster), Gustav W.s Datter V 154, 155. VI 216. VII 232, 251. VIII 292, 293. X 345. XI 359, 399. XII 426
 • Wied, Peter, Gustav W.s Søn V 154. VII 251. VIII 267. X 345. XI 359, 399. XII 426, 473
 • Wied, Fr., Gaardejer II 65 Wiene, Emil, Boghandler IV 133
 • Wiene, Hedvig, Emil W.s Hustru IV 133
 • Willumsen, J. F., Maler X 371. XII 445
 • Wilken, Charles, Skuespiller XII 468
 • Winding, Antoinette, Skuespillerinde XI 402
 • Winstrup, Peder, Biskop VII 258
 • Wulff, Emil, Skuespiller X 353, 354, 355, 356, 357, 358
 • Wøldike, Boghandler I 9, 16. XI 384
 • Zacho, Christian, Maler II 68
273

PORTRÆTTER OG MALERIER AF FORFATTEREN
Kronologisk Orden

 • 1875-76 ................ I 19
 • Omkr. 1883 ............ I 27
 • Som Lærer omkr. 1886 .. I 28
 • 1892 .................. V 150
 • 1893. Maleri .......... II 69
 • 1893 ................. III 98
 • 1894. Maleri ............ I l
 • 1895 .................. V 179
 • Ca. 1896 .............. V 165
 • 1897 ................. VI 201
 • 1901 ................ VII 235
 • Som Fotograf 1901 .. VIII 278
 • 1902 ................. VI 218
 • 1904 ................ VII 237
 • 1904 ............. VII 238-239
 • 1904 ................. XI 381
 • 1905 ................ VII 249
 • 1905 .................. X 377
 • Som Oplæser 1905 .. VIII 296
 • Omkr. 1905 ........ VIII 294
 • 1906-07 .............. VII 255
 • Paa Kreaturmarked, Sept. 1907 .......... XI 394
 • Paa haandtegnet Julekort, 1907 ..... VIII 298
 • Omkr. 1908 .......... XII 433
 • 1908, Tegning ........ XI 395
 • 1908, Selvportræt ..... XI 396
 • Marts 1910 ........... XI 405
 • Omkr. 1910 .......... XI 407
 • Damsholte 1910 ...... XII 465
 • Paa Cycle, 1910 ....... IX 305
 • Silhuet, klippet 1911 . . XI 416
 • 1911 ................. XI 417
 • Selvportræt 1911 ...... XI 397
 • Kastellet 1912 ........ XII 466
 • Rejseberedt, Roskilde 1912 ...... XII 464
 • Maleri 1912 .......... XII 469
 • 1912-13 .............. XII 467
 • August 1914 ......... XII 495
 • 22/8 1914 ............ XII 499
 • Tegning af Eva Drachmann .... VI 195
 • Ved Skrivebordet .... VII 229
 • Som Mefisto, Tegning VII 257
 • Som Satyr. Ukendt Kunstner ... IX 320
 • Annoncetegning af Gustav Wied ....... IX 334
 • Fotograferet med Satyrmaske ......... XI 401
 • Silhuet-Klip af Eva Drachmann XII 448, 472
 • Studier af Eva Drachmann .... XII 450
 • Karikaturtegninger af Gustav Wied IX 306-320, 329-331. XI 411-412. XII 422, 429, 453

FOTOGRAFERET MED FAMILIE ELLER VENNER

 • 12 Aar ................ I 8
 • I Bissinge 1906 ....... III 92
 • Familiebillede ......... V 147
 • 1892 .................. V 149
 • 1893 .................. V 153
 • 1895 ................. IV 139
 • 1896 .................. V 168
 • I Clasen's Hotels Have . V 178
 • Med Johan Knudsen .. VI 184
 • Med Johan Knudsen . VII 224
 • Med Alice Wied .... VII 233
 • Familiebillede ........ VII 234
 • Med Bogbinder Holm VII 240
 • Børnene bader i Roskilde Fjord .... VII 248
 • Med Peter og Søster . . VII 251
 • 274
 • Familiebillede ....... VII 252
 • Med Datter ........ VIII 292
 • I Elise Brandes Atelier1909 ............... IX 304
 • Med Familie. Omkr. 1900 ......... X 345
 • Med Familie. Omkr. 1906 ........ XI 389
 • Med Sophie Hartvig, Juli 1906 ........... XI 392
 • Familiebillede ........ XI 399
 • Foran Kastellet (Biludflugt) ........ XI 400
 • Med Overlæge Dedichens Døtre .... XI 403
 • Med Søstrene Been ... XI 404
 • Med Alice Wied ...... XI 408
 • Med Fr. Hartwig ..... XII 425
 • Med Familie ......... XII 426
 • Med Familie paa Rejse XII 441
 • Paa Scenen .......... XII 444
 • Med Sophus Neumann XII 445
 • Med Søskende ...... XII 446
 • Med Alice Wied's to Søstre .......... XII 447
 • Med tre Niecer 1911 .. XII 449
 • Med Anna Halberg Larssen l911 ....... XII 452
 • Med Taxamotor-Jespersen .......... XII 470
 • Med Sønnerne »Søndagsrengøring« XII 473
 • Med Alice Wied. 1914 XII 487
 • Huslægen paa Sygebesøg ......... XII 496

EFTERLADENSKABER

 • Tjenesteudygtighedspas I 29
 • Konfirmationssalmebog II 38
 • Litograferet Teaterplakat fra "Holmegaard" II 41
 • Billet til Teaterunderholdning paa "Holmegaard" II 42
 • Manuskriptside af Oversættelse af Strindbergs "Faderen" II 51
 • Brev til Riis Knudsen III 77
 • Gustav Wied Træstatuette III 91
 • Brev til Emil og Hedvig Wiene IV 133
 • Tage Algreen-Ussings sidste Hilsen til Gustav Wied IV 115
 • Holger Algreen-Ussings Meddeelse om Broderens Død IV 116
 • Bedstemoders Manuskript IV 140-43
 • Nathalie Larsens dramatiske Skitser 1885. Titelblad V 148
 • Stokke, der har tilhørt Gustav Wied XII 457, 458, 459, 460, 461, 462
 • Banketræ skaaret af Gustav Wied V 166-167
 • Regnskabsbog 1894-96 V 156-157, 158-159
 • Rude fra Bangsbo med Gustav Wied's Navnetræk V 173
 • Frikort til Det kgl. Teater VI 185
 • Manuskriptside med Gustav Wied-Notater VI 186
 • Slægten, Filmprogram 1912 VI 209
 • Visitkort som "Pustervig" VII 228
 • Skrivetøj VII 231
 • Visitkort VII 259
 • Askebæger fra Wied's Skrivebord VIII 261
 • Trætavle, skaaret og dekoreret af Gustav Wied VIII 262-263
 • Adgangskort til Spillecasinoet i Monte Carlo VIII 264-265
 • Registrant over fotografiske Optagelser VIII 276, 277
 • Den Wied'ske Slægtspibe VIII 290, 291
 • 275
 • Ernst Bojesens Gave til Gustav Wied's 50 Aars Fødselsdag VIII 297
 • Satyr og Nymfe. Fotografi af Agostino Caracci's Stik VIII 299
 • Menukort til 50 Aars Fødselsdag VIII 300
 • Bogbindermærkat VII 240
 • Brev om Skærmydsler X 361
 • Menukort til Fødselsdag 6. Marts 1909 XI 398
 • Gustav Wied's Chapeau Claque XI 406
 • Optagelsesbrev i Skydeselskabet XI 409
 • Brev til Broderen Carl 10.1.1913 XI 410
 • Menukort fra Skydeselskabet XI 413-414
 • Gustav Wied's Penneskaft XII 418
 • "Min Pegasus" XII 420
 • Kastellet, malet af Gustav Wied 1908 XII 428
 • Brev fra Gustav Wied's Far til Fr. Hartvig med Gustav Wied's Kommentar XII 431-432
 • To Sølvkonfektskaale XII 463
 • Indbydelse til Premièreforestilling. Det kgl. Teater i Dresden XII 475-476
 • Gustav Wied's Almanak 1914 XII 483
 • Indbydelse i Form af "Løbeseddel" til sidste Fødselsdag 6. Marts 1914 XII 484
 • Gustav Wied's Lommeur XII 488

GUSTAV WIED'S EGNE FOTOGRAFIER

 • V 175, 182-183
 • VI 187, 188, 194, 207, 217, 219
 • VII 220, 221, 222, 223, 225, 227, 232, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 253, 256
 • VIII 270, 271, 279, 280-287, 288, 289, 301, 302, 303
 • X 354
 • XI 388, 393, 396, 397, 398
 • XII 415, 420, 471, 489
276

VÆRKER OMTALT I BILLEDTEKSTEN
Kursiv efterfulgt af: S betyder Scenebillede, F: Faksimile, B: Bogomslag/Titelblad, I: Illustration, P: Plakat, D: Dedikation.

 • Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde V 160, 170. VI 196 B, 197
 • Af den gamle Vinhandlers Optegnelser XII 482
 • Afslutning III 90, 93, 94, 95
 • Atalanta VI 190. VII 244, 256. X 346
 • At krepere Kammerherren IX 321
 • Barnlige Sjæle III 78 B, 79-90, 93-95, 97. IV 123, 124 F, 126. VIII 288, 295. IX 343. X 375. XII 498
 • Bedstemoders Manuskript IV 140 F, 142 B, 143 D
 • Brødrene Grøn og Skomager Munter IX 326
 • Byens Stolthed III 96 P, 97 F. VIII 295. IX 331. X 375 S, 376 S
 • Bønder VI 198 P, 199 S, 200 S
 • Circus Mundi IX 337. XII 440, 443 D, 485
 • Da Baby skulde paa Hotel I 35. V 177 F
 • Da min Broder blev fremkaldt XII 440 F, 441
 • Dansemus I 10. IV 137. X 346. XI 382-383, 384 F, 585 B, 386, 387 B, 405. XII 425, 497
 • De gode gamle Dage IV 140
 • De unge og de gamle IV 122, 123, 124 F, 125, 126
 • Den gamle Pavillon II 57. IV 144 P, 145, 146 B
 • Det svage Køn VI 196, 213, 214 F. XII 460
 • Det usigelige XII 455
 • Die Karlsbader Reise der leibhaftigen Bosheit VIII 274 B-275 I
 • Digt og Virkelighed I 2, 3, 6, 7 F, 11, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32 F, 33 F, 34. II 43, 46. III 114. V 164. IX 332, 341. XII 491 F, 494 F
 • Døden VI 199 S
 • Døren III 104. IX 339 I, 340 I, 342. XII 480 I, 481 I
 • En Bryllupsnat II 66. III 76 B, 77
 • En Hjemkomst III 74. VI 185. X 344 B. XII 418, 494
 • En Middag II 55
 • En Mindefest XII 445
 • En Runde III 83, 86, 89
 • Et Gravøl III 90 F
 • Et lille Mellemværende IX 335
 • Et Opgør VII 233. XI 378 P, 379, 380 S
 • Et Par Handsker XI 381
 • Erotik II 68. III 109 P, 110 B, 111 B, 112 B, 113 B. V 161
 • Fire Idyller XI 402. XII 444
 • Fire Satyrspil VI 206, 214
 • Fra Kirkegaarden III 81, 82
 • Fra Land og By VIII 294. IX 343 D
 • Fru Mimi VI 213 P, 214, 215
 • Fædrene æde Druer XI 382-383. XII 433, 434, 435 F, 436 B, 437 D, 438 D, 439
 • Frøken Mathilde VIII 295
 • 277
 • Første Violin II 66. VI 189 F, 190, 191 P, 192, 193, 194. VII 244, 256. X 346
 • Georg With's sidste Levedag III 114 F
 • Glade Jul, dejlige Jul I 35
 • H.C.Andersen VI 202, 203 D, 204 I, 216. IX 343
 • Hendes gamle Naade VIII 295
 • Herrens Venner ingen Sinde V 169 F, 170 D
 • Hva' Satan skal vi med Stæren I 35
 • Hvorledes Frøken Caroline blev min Moder IX 326 I
 • I Centrum VI 197
 • Imellem Slagene III 114. XII 482, 498
 • Jeg tror kun paa én Gud IV 118 F
 • Julebogen 1896 IX 321
 • Julekantate til Forældrene, 1875 I9 F
 • Jægermesterinden III 77
 • Jøden I 18 F
 • Knagsted VII 254. VIII 268 B, 269 F, 270-273, 274 B. IX 322 I-325 I, 334
 • Kærlighed XI 402. XII 442 D, 444 S
 • Kærlighedens Kispus XII 497 F, 499
 • Lejlighedsdigt til Søsteren Alexandra's Konfirmation II 39 B
 • Livsens Ondskab VI 206. VII 226 F. IX 316. X 346, 349, 353, 360. XII 457
 • Livsens Ondskab, Opus II VIII 268. IX 314
 • Lystige Historier I 35 B, 35 I. V 177. IX 343
 • Manuskriptside med Gustav Wied's Notater VI 186 F
 • Marked III 84, 85, 88
 • Menneskenes Børn II 54, 57, 70 B, 71 B, 72 D, 73 D. III 114. IV 144. V 156. IX 343. XI 402 S
 • Min Fødsel IX 332
 • Ministeræderen XII 454 F, 455
 • Moders Erindringer IV 141 F
 • Nogle Aforismer i Anledning af Interpellationen i Storehedinge I 34 B. III 74
 • Nirvana IX 333
 • Om Floke XII 455
 • Optegnelsesbøger XII 419 F
 • Pastor Sørensen & Co. XI 393. XII 477 F, 478 B, 479, 502
 • Ranke Viljer VIII 295. XI 393, 408. XII 418, 423 P, 424 F, 425, 426, 427, 451
 • Rimbrev til Moderen, 1879 II 40 F
 • Rimbrev til Johannes Volquartz I 21F
 • Silhuetter II 53 B, 54, 55, 56. III 75 D. IV 123, 139. IX 343
 • Skærmydsler X 361, 362 F, 363, 364 S, 365 P, 366 S, 367, 368 I, 369 I, 370 I, 371 I, 372, 373, 374
 • Slægten IV 121. VI 205 F, 206, 209, 212. XII 434 F
 • Stakkels Daisy IX 337
 • "Stambogen" II 43 F, 44 F, 45 F, 47 F, 48 F, 49 F
 • Sælhunden II 60, 62
 • Søstormen XII 485, 486
 • Tak for behageligt Selskab IX 333
 • Thummelumsen VI 206. X 348 F, 349, 350, 353 P, 354, 355 S, 356 S, 357 S, 358 S, 359 S, 360 S
 • 2X2 = 5 2 Gange 2 er 5 VIII 295. XII 423, 426, 451 P, 460
 • 278
 • To Kroner og Halvtreds II 66. III 99 B ,106 I. VI 202-204, 214, 215 D. IX 335, 342, 343. X 369
 • Tre Satyrspil XII 454, 455 D, 456 D
 • Ungdomsdigte I 12 F, 13 B, 17 F, 18 F, 21
 • Ungdomshistorier I 2. II 49. III 74. IV 116, 118, 119 B, 120, 121, 125 F, 126, 128, 129, 131, 132. V 154, 176. VI 185, 187. XII 423, 427
 • Vidunderbarnet IX 308. XII 465, 468 S
279

GUSTAV WIED-ILLUSTRATORER

 • Bernhard, Lucien XI 387
 • Christiansen, Rasmus III 104, 105. IX 335, 336, 342, 343. XII 480, 481
 • Gestwicki, Bruno VIII 274, 275
 • Hartwig, Fr. III 78
 • Heilmann, Gerhard I 16, 16 a
 • Jensenius, Herluf IX 341
 • Knutzen, Balder R. III 102, 103
 • Moe, Louis III 99-101, 106-108. IX 322-325, 339, 340. X 369
 • Mühlhausen, Knud X 370
 • Nygaard, Axel IX 332
 • Nørretranders, Johannes C. F. XII 485, 486
 • Pedersen, Viggo VI 204. IX 326, 327, 328
 • Rode, Gotfred III 112,113
 • Schmidt, Alfred IX 337, 338
 • Syberg, Fritz IX 321
 • Willumsen, J. F. X 371

ØKONOMISKE FORHOLD

 • IV 127. V 154, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164. VI 205. VII 233. X 353. XI 378, 409, 410. XII 491

TEATRE, DANSKE OG UDENLANDSKE

 • A.B.C. Teatret VIII 296
 • Dagmarteatret II 52, 66. III 77, 109. VI 198, 200, 213, 214, 215. IX 308. X 353. XI 402. XII 423, 425, 444, 445, 451, 468
 • Det kgl. Teater IV 144, 145, 146. VI 185. VII 233. IX 331.X 361, 363, 364, 365, 367. XI 378, 379
 • Det kgl. Teater, Dresden XII 475-476
 • Folketeatret III 96. VI 192, 198, 199. IX 313, 331. X 353, 354, 375. XII 451, 497, 499
 • Frederiksberg Teater X 353, 357, 358
 • Intime Teater, Wien VIII 295
 • Kgl. musikal. Kapelle und der Hoftheater zu Dresden XII 475-476
 • Kleines Teater, Berlin VIII 295
 • Luisenteater, Berlin VIII 295
 • Radioteatret XI 386
 • (Det) Strindbergske Forsøgsteater II 52
 • Studentersamfundets fri Teater II 66. III 76
 • Aarhus Teater X 376

AVISER, TIDSSKRIFTER ETC.

 • Arbejdernes Julealbum IX 337. XII 440, 485
 • Berlingske Aften I 32. V 164. XII 491
 • Berlingske Tidende I 32. IV 116
 • Blæksprutten IX 313, 314, 315, 318
 • Boghandlermedhjælper Foreningens Aarsskrift 1896 I 15, 16, 16 a
 • Ekstrabladet IX 308, 309
 • Hver 8. Dag III 102. VI 202
 • Hjemmets Noveller IX 333
 • Højskolebladet XII 478, 502
 • 280
 • Illustr. Tidende I 16. III 104. IV 134. V 182. VII 226. IX 342
 • Indre Missions-Tidende IX 309
 • Jul i Roskilde VIII 284
 • Klods Hans IX 335
 • Kristeligt Dagblad IX 310
 • København IV 119 122, 126, 138, 139, 140
 • Maaneds-Magasinet XII 459, 460, 462
 • Ny Jord IV 117, 118, 119
 • Platmenagen XI 411
 • Politiken V 177. VI 206. IX 310, 312. XII 499
 • Roskilde Avis IX 334. XII 501
 • Roskilde Dagblad VIII 282
 • Roskilde Tidende X 373
 • Spejlet IX 322
 • Teatret VIII 295
 • Tilskueren III 114. IV 144. V 170. VI 213
 • Verdens-Spejlet IX 311, 331
 • Vendsyssel Tidende X 350

SELVMORDSMOTIVET

 • III 90, 114. XII 419, 483, 487, 498, 501, 502, 503

GUSTAV WIED'S GRAV

 • XII 504, 505
281

STEDREGISTER
Tal i kursiv betyder Billede

 • Aalholm Gods I 5
 • Bangsbo I 35. V 152, 154, 171, 172, 174, 175 177, 182, 183. VI 184. VII 220, 221, 222, 223, 224, 225. X 346, 347. XI 416. XII 442, 450
 • Bangsbokredsen V 171, 174 175. VII 220. X 346. XI 416. XII 450
 • Bangsbo Museet V 173. VII 220
 • Berlin VI 190, 192. VII 226. VIII 295. X 346. XII 460
 • Branderslev Kirke I 4, 5, 6. IX 332
 • Brock, Niels, Dampskibet I 22, 23
 • Carlsbad V 161. VII 233. VIII 270, 271. XI 378
 • Damsholte, Møen V 162. IX 305. XII 465, 468, 484, 503
 • Ebeltoft
 • Kobbergaarden II 65
 • Havmøllen II 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73. VIII 262. XII 434 Dr. Jens Kruuse har venligst gjort opmærksom paa, at Gaarden ligger Nord-Nordøst, og ikke som anført Vest for Ebeltoft.
 • Jærnhatten II 60, 61
 • Overgade med Raadhuset II 63
 • Engelske Skanse II 60
 • Hotel Prinds Carl II 64
 • Holmegaard I 2, 3, 7, 10, 11. II 40, 42, 45, 58. IV 126. V 147, 154. VI 217. VII 229. IX 332. XI 384. XII 446
 • Høgholt ved Hjørring V 151, 152. VI 187. XII 439
 • Karlsbad - se Carlsbad
 • Købelev Kirke V 154
 • København
 • Frie Udstilling, den I 32. XII 445
 • Rosenborg Have V 161
 • Restaurant Bristol IV 137
 • Restaurant Bernina IV 136
 • Christianshavns Fængsel IV 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135
 • Kron-Prinsens-Gade 8 IV 123
 • Studiestræde 4 I 20. II 40
 • Margrethevej l II 49. III 74. X 344
 • Sangerindepavillioner paa Dyrehavsbakken (1910) XII 482
 • Suomisvej II 49
 • Charlottenlund Skov,
 • Spadseresti VIII 272
 • Ida Jönsson's Pension VII 230
 • Th. Johansen's Antikvariat IX 311
 • Sommerlyst VIII 296
 • Lendemarke, Forvalterboligen II 54. V 153. VII 247
 • Liselunds Pavillon (Kapellet) II 57. VII 244
 • Marienborg II 56
 • Monte Carlo VII 265
 • Nakskov
 • Realskolen I 14
 • Købmand Wulfeldt's Gaard I 14
 • Thierry's Boghandel I 15
 • Overgaard I 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33. II 43, 45, 48, 49, 55. V 148. VI 205. X 344. XII 491
 • 282
 • Roskilde
 • KASTELLET II 66. III 99. VI 194, 207, 217, 218, 219. VII 227, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 249, 250, 252, 253, 256. VIII 266, 267, 268, 279, 293, 300, 301, 302, 303, X 345, 354. XI 382, 388, 390, 391, 392, 393, 396, 398, 399, 400, 401, 405. XII 420, 426, 428, 446, 447, 452, 463, 466, 470, 473, 484, 498, 500, 506
 • Mindelunden i Kastellets Have VII 244, 256. VIII 284. XII 489, 490
 • Rhodishøj, Frederiksborgvej 11 III 99. VI 210, 211, 212, 217
 • Hotel Prinsen X 360
 • Nytorv i Roskilde, omkr. 1913 XII 479
 • Graabrødre Kirkegaard XII 504, 505
 • Hestetorvet IX 316. X 349 Kirkegaardsinspektør Hans Rønø har venligst gjort opmærksom paa, at Billede 349 gengiver det nuværende Stændertorv, der paa G. W.'s Tid var opdelt i Nytorv og Raadhustorvet, og ikke som angivet Hestetorvet.
 • Schmidt og Høimarks Skole I 28
 • Skovgaard, Viby XI 381
 • Sparresholm III 99. VI 202, 203, 210
 • Bogholderhuset ved Sparresholm VI 202
 • Stege
 • Stege-Tiden III 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95
 • Voldgraven III 93, 94, 95
 • Svensmark III 89
 • Storebro II 55
 • Noret II 55. III 89, 91
 • Bissinge III 91
 • Kirkegaarden III 81,82
 • Frænderup II 56
 • Storehedinge I 34
 • Sæby
 • Sæby-Tiden II 73. III 99, 111. IV 119. V 154, 155, 160, 165, 176, 177, 178, 179. VI 195, 197, 201, 202. VIII 260. XII 498
 • Jærnkilden V 161
 • Rolykke III 111. V 154, 162. VI 187, 188, 217
 • Quisisana II 68. III 111. V 161
 • Stampemølle VI 187, 188
 • Pavillonen Skovlyst VI 197
 • Memhave V 160
 • Clasen's Hotel V 160, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182. VI 187. VIII 260
 • Sæbygaard VII 223
 • Hotel Harmonien VIII 260
 • Vejlø Kirke XI 385
 • Wolstrup Sogn V 162
 • Udbyhøj, Havnen I 23
 • Øster Aker, Norge VIII 289. XI 403, 415
283

GUSTAV WIED
ROMANER - NOVELLER - SKUESPIL I-XII
TEKSTMÆSSIG INDHOLDSFORTEGNELSE

 • Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde .... V 117
 • Af den gamle Vinhandlers Optegnelser XII 169
 • Af et Brev ............ II 234
 • Afslutning ........... III 170
 • Ane-Marie ............ V 287
 • At krepere Kammerherren ............... I 293
 • Aviskonen ............ II 217
 • Barnlige Sjæle ........ III 5
 • "Baronen" .......... XII 137
 • Brødrene Grøn ........ V 315
 • Børn ................. II 247
 • Centrum .............. V 163
 • Christiane ............ II 186
 • Circus Mundi ........ XII 111
 • Da Baby skulde paa Hotel ............... I 278
 • Damen fra Landet ..... V 333
 • Da min Broder blev Fremkaldt .... XII 113
 • Dansemus ............. X 87
 • De unge og de gamle .. III 26
 • Den gamle Kammerherre ............... II 15
 • Den gamle Pavillon ... IV 259
 • Den Hellige Ånd ...... V 305
 • Den reddende Engel .. XII155
 • Den yderste Termin .... I 301
 • Det svage Køn ........ II 275
 • Det svage Køn ........ V 217
 • Det Usigelige .......... X 301
 • Digt og Virkelighed-Livserindringer Kapitel 1-43 ........ I 7
 • Kapitel 44-45 ...... XII 251
 • Digteren .............. II 177
 • Døden ................ V 195
 • Døren .............. XII 101
 • En "Bohéme" ......... II 167
 • En Brevveksling ...... III 92
 • En Bryllupsnat ....... III 279
 • En cand. jur. ......... III 108
 • "En Ditlevsen" ........ II 223
 • En farende Svend ..... III 33
 • En Forestilling ........ III 45
 • En Historie om en Pels og en Krone ......... I 235
 • En Kanetur ........... II 190
 • En Middag ............ II 87
 • En Mindefest ......... V 119
 • En Nytaarsvisit ........ I 263
 • En Runde ............ III 67
 • En Situation .......... II 253
 • Endetønden ........... II 80
 • Erotik ................. I 232
 • Erotik ............... III 203
 • Et Besøg .............. II 162
 • Et Eksperiment ........ II 262
 • Et lille Mellemværende XII 95
 • Et Opgør ............. X 253
 • 284
 • Et Par Handsker ...... V 333
 • Familieliv ............. II 150
 • Fluen ................ III 61
 • Fra Kirkegaarden ..... III 36
 • Fru Mimi ............. V 245
 • Frøken Mathilde ...... V 267
 • Fugleskydning ........ II 60
 • Fædrene æde Druer ... XI 5
 • Første Violin .......... V 5
 • Faareper .............. II 103
 • Glade Jul, dejlige Jul ... I 212
 • H.C. Andersen ........ V 313
 • Hans Olsen ........... II 68
 • Helligaften ............ II 269
 • Hendes Naade ........ V 219
 • Herrens Venner ingen Sinde ......... V 147
 • Hos Jessens .......... III 118
 • Hva' Satan skal vi med Stæren? ........ I 256
 • Hønseriana ............ I 248
 • I Drift ................ II 249
 • I Familiehuset ........ II 41
 • I Hulvejen ............ II 158
 • I Kupéen ............. II 219
 • I Middagsstunden ..... III 83
 • Introduktion ......... III 7
 • Jensen ................ II 52
 • Knagsted ........... VIII 5
 • "Kyddet" .............. I 286
 • Lavs Madsen ......... III 54
 • Livsens Ondskab .... VII 7
 • Livserindringer-Digt og Virkelighed
 • Kapitel 1-43 ........ I 7
 • Kapitel 44-55 ...... XII 251
 • Livsglæde .............. I 195
 • Lystige Historier ....... I 187
 • Madam Bertelsen ..... III 79
 • Mandfolk ........... XII 87
 • Marked .............. III 148
 • Menneskenes Børn .... II 145
 • Menneskenes Børn II . . II 281
 • Mester Bømler ........ III 16
 • Ministeræderen ........ X 287
 • Nirvana ............. XII 131
 • Nogle Aforismer i Anledning af Interpellationen i Storehedinge, og dens Følger ....... I 177
 • Nu gaar hun godt igen ... II 132
 • Ole Stød .............. II 33
 • Om Floke ............ X 315
 • Omvendelse ........... II 228
 • Pastor Sørensen & Co. IX 5
 • Prinsessen af Frørup ... II 7
 • Paa Marken .......... III 101
 • Ranke Viljer ........ XII 7
 • Regnvejr .............. I 272
 • Ruskvejr .............. II 258
 • Selma Tornhjelm ....... I 239
 • Silhuetter ............. II 5
 • Skomager Munter ...... V 325
 • Skærmydsler .......... X 221
 • Slipset ................ I 220
 • Slægten .............. VI 5
 • Spader Es ............. I 189
 • Syg .................. III 75
 • Sælhunden ............ II 239
 • Søstormen ........... XII 121
 • Thummelumsen ....... X 5
 • To Kroner og Halvtreds III 195
 • Tre Satyrspil .......... X 285
 • Ungdom og Uskyld ... III 156
 • Ungdomshistorier ..... IV 5