Wied, Gustav VÆRKER OMTALT I BILLEDTEKSTEN Kursiv efterfulgt af: S betyder Scenebillede, F: Faksimile, B: Bogomslag/Titelblad, I: Illustration, P: Plakat, D: Dedikation.