Wied, Gustav Uddrag fra Hendes Naade

HOLGER
(ved Vogndøren. Leende).

Aa Snak, lille Ven! Hvad skulde Du være bange for?