Wied, Gustav Uddrag fra Hendes Naade

HOLGER
(lidt utaalmodig).

Kom nu, Emmy ... (Griber fat om hendes Haand:) Kom nu, hører Du! Vi kan ikke staa her og ...