Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

ANE-MARIE
(rolig).

Jeg ka'nne vi'e't ... Det er vel et Menneske.