Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

SØREN
(atter med et Blink).

Ska' den gamle med?