Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

MADS
(rækker en slatten Haand).

Go'nat da.