Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

Maanen, der nu er naaet op over Ladelængen, titter ind gennem Vinduerne og fylder Stuen med et poetisk Lys.