Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

MADS
(slaar med Pibespidsen hen mod Vognen).

Ska' der kun ét Sæde i?