Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

ANE-MARIE.

Vor har jo ingen Taarn heller ...