Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

SØREN
(der har knusende Lyst).

Næi ... hva' ska' vi se paa det Skidt for ...