Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

ANE-MARIE.

Jeg har aldri' set en Havfrue før ... Har Du, Mads ...?