Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

UDRAABEREN
(med en affabel Duvning)

: Passér ! (Vender sig mod Mængden:) Kun ti Øre!