Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

MADS
(griner).

Hi, hi! ... (Prøver igen.) Hun er saa krilrekødet!