Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

SVENDEN
(raaber ud af Gaarddøren).

Søren Jeppesens Vogn skal spændes for!