Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

ANE-MARIE
(til Svenden).

Har Di brungen Sagerne ud?