Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

SØREN
(løfter Hovedet).

Hva' si'er Du, min Pi'e ...