Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

ANE-MARIE
(rolig).

Hva' er det, nu Du makkelerer med, Søren?