Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

SØREN
(rusker kraftigt i ham).

Vil Du bli'e her i Nat, spør' jeg?