Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

SØREN
(gaar smaafnisende hen til Bordet og blæser Lampen ud. - Vender sig hurtig).

Mads, hvor æ Du, Mads?