Wied, Gustav Uddrag fra Ane-Marie

MADS og ANE
(drejer et Par Gange uroligt paa sig).

- Saa falder ogsaa de i Søvn. . . .).