Wied, Gustav Ungdomshistorier. Den gamle Pavillon. 1967