Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Madam Menckes Ægteskab var mærkeligt. Hun var Jordemoder, hendes Mand var Ligkistesnedker. Og de havde hver sin Kiste staaende til at sove til Middag i. Hun var fordrukken, han Afholdsmand. Men trods alt var deres Ægteskab alligevel ganske harmonisk ... dog barnløst.