Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Jeg sad paa Dørtrinet ind til Spisekamret, og inde i Spisekamret stod Moder og øste Mel op af en Tønde. Saa kom Røde Hanne farende og raabte, at Kongen var død.