Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Nu boede der lige ved Skolen en Mand, der hed Klüver, som vi var forfærdelig bange for, fordi han gik med sorte Briller. Han havde en Hane, og nu sker det hverken værre eller bedre, end at den galer, først een Gang, saa to Gange og saa tredie Gang. Hvorefter min Fætter og jeg øjeblikkelig forsvinder og sætter Kursen hjemefter.