Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Pigen, som holdt meget af min Fætter, maaske fordi han var "landsforvist", tog ham under sine Vinger og lukkede ham inde i sit Værelse, medens jeg maatte hytte mig selv. Jeg sneg mig op i Børnekamrneret, og krøb i Seng, trak Tæpperne op over Hovedet og lod, som jeg snorksov, da Fader kom med Ridepisken. Men jeg sov ikke, jeg bad til Gud, om han vilde gøre et Mirakel.