Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Og saa - Ja, saa skete der mig i min store Skræk noget menneskeligt, og det kom med et saadant Bulder, at min Fader brast i Latter og løb sin Vej. Og jeg var frelst.