Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Fremdeles var der Faareper og hans Hund Judas Ischariotes. Og saa Per Knak, der gik omkring paa Gaardene og tiggede og sang - til os kom han altid i Slagtetiden. - Har I ædt Jer Pølse? sagde han. - Han havde et stort Nøgleknippe, som bl. a. indeholdt en Nøgle til Paradisets Port, en mægtig Nøgle til Pavens Skatkammer og en, som han med en lettere Omskrivning kaldte Nøglen til sin Kones Kærlighed. Vorte-Ane havde sit Tilnavn, ikke af egne Hudprydelser, men fordi hun forstod den Kunst at læse over Vorter, Fregner og Modermærker og faa dem til at forsvinde.