Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Vi havde paa Gaarden en Dreng paa 19 Aar, der hed Marius, som ved en af Kærlighedens underlige Førelser var forlovet med en Mejeripige paa 40, hende, hvis Børn altid døde. Han var ved et Høstgilde bleven overmægtig drukken, og jeg vaagnede ud paa Morgenstunden - vi Børn var bleven sendt tidligt i Seng - ved et forfærdeligt Spektakel "i Slippen" udenfor mine Vinduer.