Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Der stod Marius, omslynget af Rikke, og ude paa Vejen stod en Smedesvend, Galten kaldet. Det gik snart op for mig, at disse tre var Hovedpersonerne i et frygteligt Skinsygedrama : Marius var optændt af Jalousi og vilde slaa Galten ihjel, og Kvinden søgte forgæves at gøre sin mildnende Indflydelse gældende. Jeg hørte mellem de vrede Mandfolkerøster hele Tiden hendes Klynken: