Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Om Formiddagen, da jeg vaagnede, fik jeg at vide, at min Broder Einar ogsaa havde faaet for meget af Høstgilde-Punschen. Paa ham havde det haft den Virkning, at han havde taget "Den lille Gule" og var redet til Nakskov. Her blev han funden hos en Købmand, hvor han laa og sov Rusen ud. Hesten havde han bundet ved Madam Falcks Klokkestreng - Madam Falck var Dameskræderinde - hvor den stod og ringede og ringede, saa Madam Falck var lige ved at blive vanvittig.