Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Først senere begyndte mine Digte at dreje sig om Kærlighed. Og det er fra samme Tid, at "Den Anden" begynder at optræde. Siden den Tid har jeg følt det og føler det stadig saadan, som var mit Jeg delt i to Jeg'er, mig selv og Den Anden, og saaledes, at hver Gang der gaar mig noget imod, tager Den Anden straks Affære og siger: Ja, hvad kommer det i Grunden dig ved! Og saa føler jeg mig lettet.