Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Jeg kunde ligesaa godt have sagt: i Dag om fjorten Aar, 113 thi jeg vidste, at Henrik kunde jeg ikke gøre; jeg var nemlig Tragiker dengang som nu.