Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Midt i Henriks lange Replik i Slutningen af Scenen, lagde Jerndorff blidt en Haand paa min Arm: