Wessel, Johan Herman Uddrag fra J.H. Wessels Samlede Digte

»Og det er ilde,
Ei Bønders Suk at høre ville.«