Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Side 17, Linie 34.

»En tosset Jyde-Dreng maaskee vel turde meene.«

Jyden gjaldt tilforn, især i Norge, for at være enfoldig, og "forekommer saaledes ofte hos Wessel, der har skabt det vittige Ordsprog: Vi ere alle Jyder for vor Herre (Side 113).