Wessel, Johan Herman Uddrag fra J.H. Wessels Samlede Digte

Maa vel forstaaes saaledes, at Manden regnes med.