Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Side 165, Linie 5.

» Bliv du og borte, Tydsklands Fat«.

Med Tydsklands Fat (Nar) menes Digteren Just Fr. Wilh. Zachariä (født den 1ste Mai 1726), hvis middelmaadige comiske Heltedigte, Der Renommist (1744, skrevet i Popes Maneer), Murner in der Holle, og flere, en kort Tid gjorde Lykke i Tydskland, som de første Forsøg i deres Slags. Helten i det første Digt er en Student, og det sidste beskriver en Kats Lidelser, fordi dens Legeme ikke er jordet. - Hvad der har foranlediget Wessel til her at inddrage Zachariä der var død faa Maaneder tilforn 30te Januar 1777), er ikke let at sige; i Danmark have hans Digte neppe nogensinde været populære.