Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Til Digterens Hustru.

Side 179.
Dette mesterlige Impromptu viser sig ved sit Indhold at være digtet i Aaret 1780. - I et Exemplar af Wessels Skrifter 1787 findes med en gammel Haand anmærket ved nærværende Digt: »Wessel blev ude for at spise til Middag hos Conference Raad Jacob Edvard Colbiørnsen.« [J. E. Colbiørnsen, født den 19de Novbr. 1744 paa Sørum i Agerhuusstlft, Student fra Christiania Skole 1760, 1773 Professor juris, 1784 Conferentsraad, 1799 Justitiarius i Høiesteret, død 1802, var Wessels Skolekammerat og Ven].