Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Linie 26-27.

» Med Glæde jeg igien skal see
Min søde Qvinde.«

Den sidste Linie er i det nylig nævnte Exemplar af Udgaven 1787 med samme Haand rettet til:

» Guulstrømped Qvinde,«

og dertil føiet den Anmærkning: »Hans Kone gik ofte med gamle hvide Strømper, som altsaa faldt noget i det gule«.