Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Vers paa opgivne Riim.

Side 181.
Disse fem Vers ere vel alle Impromptuer, Nr. V. betegnes udtrykkeligt som saadant i Udgaven af 1787. Verset Nr. II er et mærkværdigt Vidnesbyrd om Digterens Improvisationstalent.