Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Nr. IV-XI ere uden al Tvivl skrevne i Digterens yngre Dage til et Ark Nyaarsvers, som en Bogtrykker eller Boghandler har udgivet. Hvis et saadant 215 Ark endnu lod sig opdage (for nærværende Udgiver er dette desto værre, trods al Eftersøgen, ikke lykket), vilde sandsynligviis flere saadanne nydelige wesselske Smaavers kunne reddes fra Forglemmelse.