Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Til en Mand, hvis Barn etc.

Meddeelt af Abrahamson i Lærde Efterretn. 1790 Side. 119, og Nyerup Dansk Digtek. Hist. under Christian VII, 1828, Side 168.