Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Impromptu ved en Offring.

Meddeelt i Viborger Samler 1816, og derefter i Nyeste Skilderie af Kiøbenhavn 13de Aarg. Nr. 90, Side 1438, med følgende Oplysning: »Man fortæller om Wessel, at han reiste engang en Tour paa Landet i Selskab med en Ven. Det traf sig just, at Præsten paa Stedet skulde ofres ved en Leilighed, hvor Wessel ikke kunde undslaae sig for at være rned; men da han kun havde ,en Sexskilling hos sig, kniber han en Tiskilling fra sin Ven, lægger begge -Skillingerne i et. Stykke Papiir, og offrer dem saaledes paa Alteret. Inden i Papiret havde han skrevet: ....«