Wessel, Johan Herman Uddrag fra Lykken bedre end Forstanden

Orgon.

(til Boden.) Jeg turde ikke vel vove, at arrestere ham, og han tager ventelig, saasnart mueligt er, Turen til Sverrig; men Vagten venter uden for paa disse kiere Venner, og jeg opsætter deres Heftelse, for at lade denne brave Karl, som saa troeligen har arbeidet for sin Herres Kierlighed, nyde den Husvalelse, at see hans Frøken Brud give Dem sin Haand.