Wessel, Johan Herman Uddrag fra Lykken bedre end Forstanden

Orgon.

See der er Din tilkommende Mand, Julie, om Du ellers kan overtale ham til at blive det; hvis ikke, giør jeg Dig arveløs, og lader Dig indsperre. Dem fortænker jeg slet ikke, Herr von Boden, om De forskyder hende, efterat hun har kunnet fatte Godhed for en Landstryger. Jeg ønsker allene Sagen jo før jo hellere afgiort; lige meget, paa hvad Maade.