Fragment Si quid agat ...

Noter

Udgivet efter håndskrift: Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Lat. 10689, 40. (Tidligere udgave: TBOO IX 215, m. noter: IX.328).

Kritiske bemærkninger:

linie 2: [late]t ed., [fui]t Dreyer.

linie 3: Man kunne være fristet til at rette remos til remis. På den anden side må pande nødvendigvis være en fejl (p.g.a. metrikken), og det kan dække over et verbum der kan tage både vela og remos som objekter. I så fald ville man dog nok savne en konjunktion foran Huænæ.

linie 4: Det manglende ord efter instar skyldes ikke beskadigelse af papiret, men må være en forglemmelse.

linie 5: nunc: omni Dreyer.

linie 7: Teksten slutter her midt i et ord der ser ud som Græcol... l'et må dog være en fejl. De tre folkeslag der opremses er tydeligvis begyndelsen til en passage svarende til v. 49 ff. i digtet til Niels Kaas: en opremsning af de steder i verden hvor Urania ikke har fået lov at slå sig ned.